Turnus rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych

Ciągła rehabilitacja osób niepełnosprawnych oraz ich przystosowanie do życia i pracy to bardzo ważna sprawa dla wielu ludzi. Aby posiadać jak największy zasięg i dostęp do wszystkich osób potrzebujących, powstało wiele ośrodków, a także Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Działalność PFRON na rzecz niepełnosprawnych

turnus rehabilitacyjny z pfronPodstawową misją Państwowego Funduszu jest gromadzenie i odpowiednie zarządzanie środkami na aktywizację zawodową i rehabilitację osób niepełnosprawnych. Jego główną misją jest finansowanie polskiego systemu odpowiedzialnego za opiekę nad osobami jej wymagającymi. Wszelkie uzyskane środki Fundusz przeznacza na zadania, które opisane zostały w ustawie o rehabilitacji. Środki pochodzą od pracodawców, którzy nie zatrudniają odpowiedniej liczby osób niepełnosprawnych w swoich firmach, a przekazywane zostają zarówno kierownikom jako dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych, jak i jako pomoc indywidualna dla takiej grupy społecznej. Fundusz oferuje wsparcie organizacjom pozarządowym oraz placówkom takim, jak Warsztaty Terapii Zajęciowej lub na powiązane działania Zakładów Aktywności Zawodowej. Strona Funduszu zawiera także wiele ofert dla osób niepełnosprawnych. Do wyboru jest między innymi turnus rehabilitacyjny z PFRON, który trwa co najmniej dwa tygodnie i odbywa się w zorganizowanych grupach nie mniejszych niż 20 osób o podobnych potrzebach w zakresie rehabilitacji. Każda taka grupa ma indywidualnie opracowany program rehabilitacji odpowiedni do schorzeń, który realizowany jest przy udziale wyspecjalizowanej kadry. Jest to jedno z wielu udogodnień i możliwości, jakie oferuje osobom niepełnosprawnym Państwowy Fundusz Rehabilitacji.

Zajmowanie się osobami niepełnosprawnymi to jeden z priorytetów. Wymagają one szczególnej uwagi i wielu udogodnień, aby mogły być traktowane na równi z innymi ludźmi. Dlatego pomoc takich instytucji jak PFRON jest niezastąpiona, a ich oferta skierowana do osób niepełnosprawnych jest bardzo ciekawa i z pewnością wnosi dużo dobrego.